سیماب رزین

دوستدار محیط زیست

سیماب رزین
دوستدار محیط‌ زیست

جهان در حال تغییر است و مصرف رزین های دوستدار محیط زیست درحال افزایش است، مقررات اخیر جهانی و تغییرات در انتظارات مصرف کنندگان ،  اهمیت گذر از محصولات بر پایه کربن و حرکت به سمت محصولات زیست محیطی را افزایش داده است. این وظیفه تولید کنندگان است که در همه سطوح فناوری و تولید به داشتن کسب و کار سبز اهمیت دهند.

معنای اصطلاح “دوستدارمحیط زیست” در زمینه پوشش ها و در نتیجه رزین ها در طول سال ها تکامل یافته است، در ابتدا، هدف پیشگیری یا کاهش آلودگی بود در حالی  که امروزه درهر مرحله از تولید تا پایان عمر کالا مورد توجه قرار می گیرد.

ما در سیماب رزین بر این باوریم که رفع نیازهای امروز باید بدون به خطر انداختن نیازهای نسل‌های آینده صورت پذیرد و همواره با معرفی و تولید محصولات بر پایه آب و دوستدار محیط زیست در راستای حفاظت از سلامت انسان و محیط زیست در تلاش هستیم.تمام اقدامات اجرا شده در کارخانه سیماب رزین تا به امروز و اقداماتی که برای آینده برنامه ریزی شده است، از استراتژی “حفاظت از محیط زیست” پشتیبانی می کند.

با توسعه مداوم رنگ ها و پوشش های سازگار با محیط زیست، فرآیندهای بهبود یافته، تمرکز بر سلامت و ایمنی کارکنان و همچنین تحقیق و توسعه پرقدرت،  ما در حفاظت از محیط زیست مشارکت می کنیم .همچنین برنامه ریزی جهت مدیریت مصرف آب در فرایند تولید محصولات سیماب رزین از اولویت های این شرکت می باشد.