سیماب رزین

دباغی مجدد

دباغی مجدد

در فرآیند دباغی چرم، پشم و چربی از پوست حیوان جدا شده و به چرم یا پوست صنعتی تبدیل می‌شود. برای اینکه از هجوم و نفوذ میکرو ارگانیسم‌ها و عوامل مؤثر بیرونی در پوست جلوگیری شود و کیفیت طبیعی آن از دست نرود، باید تغییراتی در پوست به وجود آید. تغییراتی که اعمال می‌شود نباید در ماهیت پوست تغییر اساسی وارد کند. این عملیات را دباغی پوست می‌گویند. به بیانی دیگر تبدیل پوست حیوانات به چرم، دباغی نامیده می‌شود.
دباغی مجدد