• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

چسب های فشار حساس

چسب های فشار حساس
رزین های متنوع تولیدی شرکت سیماب رزین، با قدرت چسبندگی متفاوت، تامین کننده ی نیاز بسیاری از صنایع مانند: خودروسازی، تولید نوار چسب، کاغذ و برچسب، بسته بندی، عایق و درزگیر، لایه گذاری و ... می باشد.

TC-195

استایرن اکریلیک

Solid Content (±1%):  43

TC-432

اکریلیک خالص

pH:  1-3

Solid Content (±1%):  51

Viscosity (cP):  <400

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب روکش محافظ

TC-283

وینیل اکریلیک

pH:  3-4

Solid Content (±1%):  49

Viscosity (cP):  3000-5000

MFFT (°C):  <1

TC-133

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  52

Viscosity (cP):  300-1000

MFFT (°C):  <1

TC-131

وینیل اکریلیک

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0

TC-122

اکریلیک خالص

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  53

Viscosity (cP):  800-1200

MFFT (°C):  0>

کاربرد:  چسب بسته بندی, چسب لیبل

TC-106

اکریلیک خالص

pH:  6.5-7.5

Solid Content (±1%):  50

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب بسته بندی

TC-1070

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  54

Viscosity (cP):  100-500

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب بسته بندی شفاف

TC-345

استایرن اکریلیک

pH:  7-8

Solid Content (±1%):  45

Viscosity (cP):  500

MFFT (°C):  <1

کاربرد:  چسب سرد بند

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (23 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)