سیماب رزین

آمایش آب و فاضلاب

آمایش آب و فاضلاب

این گروه ( آمایش آب ) از محصولات شرکت سیماب رزین کاربرد وسیع و متفاوتی در صنایع تصفیه آب، منعقد کننده ها و جلوگیری از خوردگی سیستم های آبی صنعتی را دارند.