• شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)

رزین های صنعت چرم

رزین های صنعت چرم
رزین های شرکت سیماب رزین، با ویژگی های مختلف، در صنعت چرم جهت تکمیل انواع چرم طبیعی استفاده می گردند.

Simpiu PUD-2000

پلی یورتان

pH:  7.5-8.5

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  250>

کاربرد:  پوشش محافظ مقاوم در برابر آب, تکمیل چرم

Simpiu PUD-1300

پلی یورتان

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  200>

MFFT (°C):  0

کاربرد:  پوشش محافظ مقاوم در برابر آب, تکمیل چرم

CH-192

اکریلیک خالص

pH:  2-3

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  ≤300

MFFT (°C):  0>

CNN-1

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  27

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

CH-165

اکریلیک خالص

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  40

Viscosity (cP):  <50

MFFT (°C):  -2

CH-1136

اکریلیک خالص

pH:  5-7

Solid Content (±1%):  35

Viscosity (cP):  ≤150

MFFT (°C):  0>

CN-1

اکریلیک خالص

pH:  8-10

Solid Content (±1%):  26

Viscosity (cP):  800-1500

MFFT (°C):  0

CH-100

اکریلیک خالص

pH:  4-6

Solid Content (±1%):  30

Viscosity (cP):  ≤100

MFFT (°C):  0

PN-703

متفرقه

pH:  4-7

Solid Content (±1%):  6-6.5

Viscosity (cP):  ≤20

MFFT (°C):  δ

بعضی از محصولات این دسته
مجموع محصولات (23 )
انتشار سیماب رزین در صفحات اجتماعی
شماره تماس: ۱۸-۱۲۱۶ ۸۸۲۱ (۰۲۱)