سیماب رزین

تکمیل چرم

تکمیل چرم

تکمیل چرم ، آخرین مرحله کار چرم سازی می باشد. لازم است که مشخصات فیزیکی و کیفی چرم آماده شده به نمایش در آید. یک چرم ساز ماهر به خوبی روش های اقتصادی و موثر تکمیل چرم را در می یابد.
تکمیل چرم