سیماب رزین
نقش امولسیفایرهای نسل جدید در جوهرهای چاپ

نقش امولسیفایرهای نسل جدید در جوهرهای چاپ

امولسیفایر

جوهرهای پایه آب نقش مهمی در زندگی ما ایفا میکنند. با توجه به مشکلات زیست محیطی که جوهرهای پایه حلال ایجاد میکردند محققان نیاز به تغییراتی در شیمی و تکنولوژی تولید جوهرهای پایه آب حس کردند. به همین دلیل در دهه ی اخیر تحقیقات گسترده ای بر روی رزین های امولسیون پایه آب انجام شده است. پلیمریزاسیون امولسیونی یکی از روشهای کلیدی جهت تولید دیسپرسیون های لاتکسی و پلیمرهای امولسیونی است که نقش مهمی در صنعت ساختمان و چاپ و بسته بندی ایفا میکنند. این رزینها معمولا از ترکیب استایرن و اکریلیک حاصل می‌شوند.

رزینهای اکریلیک  کم بو هستند و براقیت و مقاومت شیمیایی خوبی دارند. یکی از ویژگی های اساسی در فرآیند چاپ پذیری در روشهای فلکسو و گراور عدم خشک شدن رزین بر روی غلتک و تجهیزات چاپ است. در این پلیمرهای HASE  یکی از اجزای ضروری ساخت جوهرهای پایه آب محسوب میشود این پلیمرها با حفظ آب موجود در رزین باعث کنترل تشکیل فیلم بر روی غلطکهای چاپ میشوند. از طرفی در فرآیند سنتز رزین جوهر چاپ، انتخاب نوع امولسیفایر اهمیت پیدا میکند. استفاده از امولسیفایرهای نسل جدید که قادرند هم به عنوان ماده فعال سطحی عمل کنند و هم به عنوان مونومر کمکی در پلیمریزاسیون  رزین شرکت میکنند در سنتز رزینهای چاپ در حال افزایش است. وظیفه اصلی این امولسیفایرها پایداری و وظیفه ی جانبی آنها، توانایی کوپلیمریزاسیون آنهاست. استفاده از این امولسیفایرها باعث میشود که مهاجرت به سطح که در اغلب مواد فعال سطحی رخ میدهد کاهش پیدا کند و در نهایت رزین نهایی براقیت، چسبندگی و مقاومت آبی بیشتری داشته باشد. این امولسیفایرها غالبا دارای سه بخش هستند: 1-بخش آبگریز 2- بخش آبدوست 3- بخش پلیمریزه شونده

بخش پلیمریزه شوند معمولا بر پایه اکریلیک/متاکریلیک، وینیل بنزن و یا مالئیک انیدرید هست. در پژوهشی که در سال 2019 توسط سعد و همکارانش انجام شد نقش این امولسیفایر ها بر خواص رزین نهایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از این نوع امولسیفایر ها تغییرات قابل توجهی در ثبات چاپ نهایی و فرایند چاپ پذیری ایجاد میکند.

گردآورنده: دکتر شمیم روشن- شرکت سیماب رزین

 

بخوانید: رزین اکریلیک با ویسکوزیته کم و درصد جامد بالا

 

منبع:

Saad et.al, Effect of Different Surfactant Monomers on Alkali-Soluble Emulsion Polymer as a Binder for Water Based Printing Inks, Egypt.J.Chem. Vol. 62, No.1. pp. 63 – 76 (2019)

به این مقاله امتیاز بدهید!